In de praktijk zijn 3 allround logopedisten werkzaam. Daarnaast heeft elke logopediste haar specialisaties.

 Janine Withaar

Speciale aandachtsgebieden:

 • Preverbale logopedie/ eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen
 • Fonologische problemen bij jonge kinderen
 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Stemstoornissen
 • Larynxfascilitatie
 • Lees- en spellingsproblemen en dyslexie*
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Dysartrie
 • Sensorische informatieverwerking bij kinderen
 • LAX VOX methode bij stemproblemen

 Marieke Willems

Speciale aandachtsgebieden:

 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Spraakproblemen
 • Stemstoornissen
 • Tweetaligheid
 • OMFT

 Diede Martens

Speciale aandachtsgebieden:

 • Kinderen met syndroom van Down
 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Spraakproblemen
 • Tweetaligheid

 

U kunt bij ons terecht voor onderzoek, behandeling en advies. Ook kunnen wij op verzoek voorlichting geven over de uiteenlopende onderwerpen binnen de logopedie.

Neem contact met ons op via het contactformulier of via telefoonnummer 0485-514269

Onze werkwijze is helder en duidelijk. We werken conform de richtlijnen en standaarden gesteld door het Ministerie van VWS , zorgverzekeraars en de beroepsvereniging NVLF. Dit houdt onder andere in dat wij:

 • Geregistreerd staan in het kwaliteitsregister voor Paramedici
 • Aangesloten zijn bij een kwaliteitskring samen met vrijgevestigde logopedisten en logopedisten in loondienst uit de regio, maar ook daarbuiten
 • Structureel aan na- en bijscholing doen
 • Deelnemen aan een werkgroep preverbale logopedie gericht op 0 tot 2-jarigen
 • Deelnemen aan een werkgroep dyslexie

Door intensief contact met scholen, schoolbegeleidings- diensten, medici en paramedici kunnen wij "zorg op maat" bieden. kijk ook op de pagina links.

*De behandeling van dyslexie zonder bijkomende spraak- en taalontwikkelingsstoornissen wordt niet vergoed door de zorgverzekeringen. U kunt bij ons wel terecht voor behandeling. Maar dan moet u de kosten voor de behandeling zelf betalen. Hiervoor geldt het Nza tarief voor een reguliere logopedische behandeling. Voor meer informatie over de vergoedingsregeling bij ernstige dyslexie kunt u contact opnemen met de praktijk.
 
Disclaimer site build by maxximum design