tarieven

Tarieven logopedie 2019


 
Voor 2019 hebben wij een contract met alle zorgverzekeraars.Met uitzondering van Regeling Zorg Asielzoekers (RZA).


 


* Indien een afspraak niet wordt nagekomen, zijn wij genoodzaakt 75% van het tarief van de voorgenomen   behandeling in rekening te brengen.

* Overleg met derden tarief NZA

* Verslaglegging aan derden tarief NZA

 


N.B deze laatste drie worden niet door de zorgverzekering vergoed, maar moeten door uzelf (of vanuit de "rugzak") betaald worden.