tarieven

Tarieven logopedie 2018

 

 

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) zijn de landelijk vastgestelde maximumtarieven voor logopedie te vinden. Afhankelijk van de zorgverzekering wordt dit maximumtarief of een ander tarief gehanteerd.

 

Voor 2018 hebben wij een contract met alle zorgverzekeraars.Met uitzondering van Regeling Zorg Asielzoekers (RZA).

 

 

* Indien een afspraak niet wordt nagekomen, zijn wij genoodzaakt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.

* Overleg met derden tarief NZA

* Verslaglegging aan derden tarief NZA

 

N.B deze laatste drie worden niet door de zorgverzekering vergoed, maar moeten door uzelf (of vanuit de "rugzak") betaald worden.