nieuws

NIEUWS rondom de contracten met zorgverzekeraars

 

# Contracten zorgverzekeringen 2018:

 

Voor 2018 heeft Logopedie Gennep contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Met uitzondering van Regeling Zorg Asielzoekers (RZA).

 

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) zijn de landelijk vastgestelde maximumtarieven voor logopedie te vinden. Afhankelijk van de zorgverzekering wordt dit maximumtarief of een ander tarief gehanteerd.

 

Heeft u een vraag over de vergoeding waar u recht op heeft, neem dan contact op met de praktijk 0485-514269 of via het contactformulier.