nieuws

 

 

NIEUWS rondom de contracten met zorgverzekeraars

 

# Contracten zorgverzekeringen 2019:

 

Voor 2019 heeft Logopedie Gennep contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Met uitzondering van Regeling Zorg Asielzoekers (RZA).

 

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) zijn de landelijk vastgestelde maximumtarieven voor logopedie te vinden. Afhankelijk van de zorgverzekering wordt dit maximumtarief of een ander tarief gehanteerd.

 

Heeft u een vraag over de vergoeding waar u recht op heeft, neem dan contact op met de praktijk 0485-514269 of via het contactformulier.

Nieuws uit de praktijk

 

Anne Klein Kranenberg is sinds 1 septembr werkzaam in de praktijk.