over ons

* Geregistreerd staan in het kwaliteitsregister voor Paramedici

 

* Aangesloten zijn bij een kwaliteitskring samen met vrijgevestigde logopedisten en logopedisten in loondienst uit de regio, maar ook daarbuiten

 

* Structureel aan na- en bijscholing doen

 

* Deelnemen aan een werkgroep preverbale logopedie gericht op 0 tot 2-jarigen

 

 

Onze werkwijze is helder en duidelijk. We werken conform de richtlijnen en standaarden gesteld door het Ministerie van VWS , zorgverzekeraars en de beroepsvereniging NVLF. Dit houdt onder andere in dat wij:

 

In de praktijk zijn 2 allround logopedisten werkzaam. Daarnaast heeft elke logopediste haar specialisaties.

 Janine Withaar

Speciale aandachtsgebieden:

* Preverbale logopedie/ eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen

* Fonologische problemen bij jonge kinderen

* Taalontwikkelingsstoornissen

* Stemstoornissen

* Larynxfascilitatie

* Lees- en spellingsproblemen

* Auditieve verwerkingsproblemen

* Dysartrie

* Sensorische informatieverwerking bij kinderen

*( LAX VOX methode bij stemproblemen

U kunt bij ons terecht voor onderzoek, behandeling en advies. Ook kunnen wij op verzoek voorlichting geven over de uiteenlopende onderwerpen binnen de logopedie.

 

Neem contact met ons op:

via

* contactformulier

* T.0485-514269

 

Door intensief contact met scholen, schoolbegeleidings- diensten, medici en paramedici kunnen wij "zorg op maat" bieden. kijk ook op de pagina links.

Anne Klein Kranenberg

 

*De behandeling van dyslexie zonder bijkomende spraak- en taalontwikkelingsstoornissen wordt niet vergoed door de zorgverzekeringen.