home

Veel mensen denken bij logopedie aan spraakles. Dat klopt.

Logopedisten helpen mensen met een spraakprobleem om vloeiender te leren praten. Maar logopedisten doen nog veel meer.

In deze (preverbale) logopediepraktijk kunnen volwassenen, ouderen en ouders met hun kinderen terecht die een hulpvraag hebben betreffende de volgende behandelgebieden:


*Taal

*Spraak

*Stem

*Gehoor

*Afwijkende mondgewoonten

*OMFT

*Sensorische informatieverwerking bij kinderen

*Slikstoornissen

*Eet- en drinkproblemen

*Auditieve verwerkingsproblemen

*Lees- en spellingsproblemen i.c.m. taalstoornissen

*Tweetaligheid

* Neurologische problemen a.g.v. bijv. een beroerte ( Dysartrie)


Welkom op onze website.

U vindt hier informatie over logopedie en onze praktijk in het bijzonder.

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Hieronder valt zowel het begrijpen als het produceren van geschreven en (on)gesproken taal. De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Voor meer informatie over de verschillende stoornissen kijkt u op www.logopedie.nl.


Samenwerking:

Wij werken samen met (huis)artsen, consultatiebureaus, specialisten, internbegeleiders, (kinder)fysiotherapeuten, dietisten, orthodontisten, tandartsen, orthopedagogen, en psychologen. Op deze manier kunnen wij de behandeling voor u zo optimaal mogelijk laten verlopen. Hiermee bereikt u dus het beste resultaat.

Op onze links pagina vind u meer informatie over partijen waar wij mee samenwerken.

Kijkt u ook eens op onze pagina NIEUWS

U vindt ons ook op Facebook 

Daarnaast houdt de  logopedist zich ook bezig met preventie en voorlichting. Op aanvraag kunnen wij een presentatie verzorgen.